Burres Fotboll

Fotboll vs Hockey – vad väljer du?

by on Feb.02, 2023, under Tips

Två sporter med stolt historia i Sverige är ishockey och fotboll. Fotbollen som företeelse i landet växte fram redan under slutet av 1800-talet då det första förbundsmötet hölls. Ishockeyn firar hundraårsjubileum efter sitt nationella förbundsbildande 1922, det är två klassiska idrotter som växt fram tillsammans med idrottsrörelsen.

Fotbollen är störst

Sett till registrerade utövare är fotbollen fortsatt överlägset störst i landet. Förklaringarna är flera men den enkla tillgängligheten är en av dessa. Idrottskläder och rätt skor är allt du behöver. Ishockey är på flera sätt mer krävande när det gäller kostnad av utrustning och drift av ishallar.

Det är givetvis möjligt att handla online och i andra hand för att sänka kostnaderna. Antalet fotbollsplaner med naturligt eller artificiellt underlag är också vida fler än ishallarna vilket bidrar till att valet faller på fotboll för vissa i samhället.

Karakteristiska drag i sporterna

De både sporterna är lika i egenskap av populära lagidrotterna där Sverige skördat medaljframgångar. Dock är fotboll sett till klimat mer lämpat för södra delarna av landet medan ishockey har ett starkare fäste längre norrut.

Dessutom är ishockey ett spel med avbrott och snabba byten, en explosiv sekvens följt av spelarbyte och täta domaravblåsningar. Fotboll följer en löpande klocka och håller ett jämnare tempo i sin spelrytm.